Affärsidé, mål & vision

Vår affärsidé

Nordic Leisure skall genom aktivt ägarskap utveckla sina investeringar och därmed bidra till värdetillväxt i desamma. Investeringar skall ske inom spel- och mediasektorn och på marknader där bolaget anser sig ha kunskap om förhållanden och förutsättningar.

Via styrelsepositioner och aktiva åtgärder skall vi verka för kontinuerliga förbättringar i bolagen.

Via vårt nätverk, kunnande och finansiella styrka, skall vi sträva efter att utveckla våra bolag och göra dem stabila.

Vårt kassaflöde skall ge oss möjlighet att stödja våra innehav, tillvarata investeringsmöjligheter och betala utdelning till våra aktieägare.

Vår vision

Att inom iGaming -spel på internet- vara en ledande operatör på reglerade marknader. Det ska vi uppnå genom att leverera de snabbaste, säkraste och mest underhållande spelupplevelserna till våra kunder.

Att inom mediasektorn vara en ledande trafikgivare. Inom iGaming till licensierade operatörer på reglerade marknader, men även vara aktör inom andra marknader än spel.

Hur vi blir en ledande aktör

Genom toppmodern funktionalitet, attraktiva produktportföljer och fokus på underhållning skall vi leverera den bästa kundupplevelsen inom iGaming.

I mediasegmentet genom att driva de mest attraktiva produkterna kombinerat med väl utvecklade samarbeten med våra partners.

Samt att alltid och i alla sammanhang leva up till vår devis: Business To Make Friends - Service To Keep Them!

Strategi

Att skapa organisk tillväxt baserad på teknisk utveckling och aktiv marknadsföring.

Att därigenom skapa ledande iGaming varumärken.

Att utveckla och driva attraktiva ledande produkter för iGaming leads.

Att genom förvärv utveckla vår verksamhet på såväl befintliga- som till nya marknader.