Ekonomisk sammanställning

Koncernbokslut & nyckeltal

Koncernbokslut & nyckeltal

MSEK2016201520142013201220112010200920082007
Resultaträkning          
Intäkter från spelverksamhet170 109102 95161 22766 97297 47275 30762 58892 84994 22250 796
Övriga rörelseintäkter 63 1678 4485 8702 9244 3302 4874 4007 3145 90096
SUMMA INTÄKTER233 276111 39967 09769 896101 80277 79466 988100 163100 12250 892
Bruttoresultat171 05965 26848 86554 91273 66254 26944 02568 15868 60831 604
Rörelseresultat41 796-10 318-3 7552 3558 863-3 452-29 124-4 89210 978627
Resultat efter finansiellt netto41 662-10 31478649 0527 722-4 461-29 415-4 76011 375631
Balansräkning          
Tillgångar 188 671154 52399 16892 71568 99251 75353 34398 99593 66457 345
Eget kapital162 211125 86385 52084 65927 7189 45613 81536 73845 20534 574
Skulder26 46028 66013 6488 05641 27442 29739 52862 25748 45922 771
Kassaflöde          
Periodens kassaflöde35 6022 50719 94110 898-2 278-6 945-18 56216 18827 0727 477
Nyckeltal          
Avkastning på eget kapital, %6-0,08-3,1149,835,7-36,1-116,0-12,628,52,0
Soliditet, %86,081,586,291,340,218,325,937,148,360,3
Antal  anställda vid periodens slut, st126 2001301201069878819383