Finansiella mål och utdelningspolicy

Lönsamt växande verksamhet

Målet för Nordic Leisures verksamhet, i finansiella termer, är att åstadkomma en lönsamt växande verksamhet. Målsättningen är att tillväxten ska ske med hög finansiell styrka och därigenom stor handlingsfrihet. Mot denna bakgrund har styrelsen funnit att utdelningsandelen bör motsvara omkring 50% av koncernens vinst efter skatt, förutsatt att en passande kapitalstruktur kan bibehållas.