Finansiell kalender

2017-02-23
Bokslutskommuniké 2016
2017-05-09
Årsbokslut 2016
2017-05-17
Delårsrapport januari-mars 2017
2017-05-23
Årsstämma 2017
2017-08-16
Delårsrapport januari-juni 2017
2017-11-15
Delårsrapport januari-september 2017
2018-02-27
Bokslutskommuniké 2017