Finansiell kalender

2018-02-27
Bokslutskommuniké 2017
2018-05-02
Delårsrapport januari-mars 2018
2018-08-01
Delårsrapport januari-juni 2018
2018-10-31
Delårsrapport januari-september 2018