Revisor

Niklas Renström, Auktoriserad revisor
PriceWaterhouseCoopers AB
Torsgatan 21,
113 97 Stockholm

Revisorn är vald vid årsstämman i maj 2017 för en period om ett år.