Styrelsen

Styrelsen för Nordic Leisure och dess arbetsformer

Styrelsens arbetsformer

Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen för Nordic Leisure AB har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen. 

niklas

Styrelseordförande

Niklas Braathen

Född 1963, Styrelseordförande sedan maj 2013. Tidigare styrelseledamot från maj 2011 till maj 2013.

Niklas har lång erfarenhet av spelbranschen och startade verksamhet i egen regi inom densamma redan 1985. Han har därefter verkat från Riga, Lettland, där han inom spelsektorn bl.a 1989 grundade bolagsgruppen Baltic Gaming, som bedrev verksamhet framförallt i Östeuropa i form av en kedja av licensierade spelautomathallar och casinon. År 2005 sammanslogs bolagsgruppens baltiska verksamheter med det Estniska bolaget Olympic Entertainment Group (OEG) vilket på hösten 2006 noterades på börsen i Tallinn. År 2007 sålde Niklas ett Lettiskt spelföretag- Optibet, till Nordic Leisure AB (dåvarande Redbet Holding AB), och kom i och med detta att bli bolagets största ägare. Niklas är styrelseordförande i det helägda dotterbolaget Lifland Gaming AB som är koncernens holdingbolag för samtliga spelverksamheter, och sitter i flera av de utländska koncernbolagens styrelser, han har vidare ett antal styrelseuppdrag i utländska bolag verksamma inom bank, finans, fastighets- och spelbranschen. Niklas är styrelseordförande i Erlinghundra AB, vilket bolag äger 12 506 349 aktier i Nordic Leisure.

peter-astrom

Styrelseledamot, VD och koncernchef

Peter Åström

Född 1966, styrelseledamot sedan maj 2013.

Peter är VD- och koncernchef för Nordic Leisure sedan november 2015 och har suttit i bolagets styrelse sedan 2013. Han har lång erfarenhet av ledande positioner inom olika företag, bland annat som VD för Scanditoy, Alga och Entraction Holding. Han har även under sju år arbetat inom mediekoncernen Schibsted, bland annat som ansvarig för Aftonbladet Nya Medier, Hierta Venture och Finnmer. Peter är styrelseledamot i ett flertal bolag inom Nordic Leisure gruppen, samt i Elias Software AB och Sportway AB.

Styrelseledamot

Ludwig Pettersson

Född 1991, styrelseledamot sedan maj 2017

Ludwig är utbildad credit controller och har erfarenhet av att leda företag i tillståndspliktiga miljöer. Ludwig är till vardags VD i peer-to-peer bolaget Savelend Sweden AB och har byggt det bolaget från grunden med ett uttalat fokus på transparens och kundtjänst. Ludwig äger 300 000 st aktier i Nordic Leisure. Förutom i Nordic Leisure, sitter Ludwig i styrelserna för Credstep AB, Giwdul Invest AB, Savelend Sweden AB, Savelend Europe AB, SL Lending Group AB samt Punktligt AB.

Styrelseledamot

Staffan Dahl

Född 1974, styrelseledamot sedan maj 2017

Staffan är idag VD för Elias Software och har drygt tolv års erfarenhet av media- och tv-branschen. Han är även grundare av Sportway AB samt har haft ledande positioner som VD för Miinto Sverige AB och försäljnings- och marknadsdirektör på spelföretaget Entraction Holding AB. I dagsläget är Staffan styrelseledamot i Sportway AB, Valrex Fastighet AB samt i Valley Co Consulting & Production AB.