Styrelsens arbete och arbetsordning

Styrelsens arbete

Styrelsens huvudfrågor är relaterade till fortsatta förbättringar inom koncernens verksamheter. Styrelsens arbetsordning fastställs vid konstituerande styrelsesammanträden och innehåller bland annat instruktioner om ansvarsfördelningen mellan styrelsen, ordföranden och verkställande direktören.

Länk till bolagsordningen