Tidigare koncernbokslut och nyckeltal

KSEK201220112010200920082007
Resultaträkning      
Intäkter från spelverksamhet97 47275 30762 58892 84994 22250 796
Övriga rörelseintäkter4 3302 4874 4007 3145 90096
SUMMA INTÄKTER101 80277 79466 988100 163100 12250 892
Bruttoresultat73 66254 26944 02568 15868 60831 604
Rörelseresultat8 863-3 452-29 124-4 89210 978627
Resultat efter finansiellt netto7 722-4 461-29 415-4 76011 375631
Balansräkning      
Tillgångar68 99251 75353 34398 99593 66457 345
Eget kapital27 7189 45613 81536 73845 20534 574
Skulder41 27442 29739 52862 25748 45922 771
Kassaflöde      
Periodens kassaflöde-2 278-6 945-18 56216 18827 0727 477
Nyckeltal      
Avkastning på eget kapital, %35,7-36,1-116,0-12,628,52,0
Soliditet, %40,218,325,937,148,360,3
Antal  anställda vid periodens slut, st1069878819383