Verksamhet

Nordic Leisure äger och förvaltar bolag inom spel- och mediasektorerna, och har två affärsområden:

  • iGaming (spel över internet)
  • Media (affiliation primärt inom internetspel)

Bolagsgruppen har kontor och dotterbolag med verksamheter i Estland, Lettland, Malta, Spanien och Sverige.

Den operativa verksamheten inom iGaming konsolideras i den helägda dotterkoncernen- Lifland Gaming Group vars kontor ligger i Tallinn, Riga och Malta.

Lifland Gaming


Affärsområdet Media sköts från kontor i Tallinn och Stockholm, och konsolideras inom en helägd dotterkoncern benämnd- Comskill Media Group.

ComskillNordic Leisure Group

Bolagsgruppen sysselsätter omkring 125 anställda av mer än tio olika nationaliteter. Större delen av de anställda verkar från Bolagsgruppens kontor i Baltikum.

Affärsidé

Nordic Leisure skall genom aktivt ägarskap utveckla sina investeringar och därmed bidra till värdetillväxt i desamma. Investeringar skall ske inom sektorerna spel- och media, på marknader där bolaget anser sig ha kunskap om förhållanden och förutsättningar. Via styrelsepositioner och aktiva åtgärder skall vi verka för kontinuerliga förbättringar i de bolag vi investerat i. Via vårt nätverk, kunnande och finansiella styrka, skall vi sträva efter att utveckla våra bolag och göra dem stabila. Vårt kassaflöde skall ge oss möjlighet att stödja våra innehav, tillvarata investeringsmöjligheter och betala utdelning till våra aktieägare.