Verksamhet

Nordic Leisure äger och förvaltar bolag inom spel- och mediasektorerna, och har två affärsområden:

  • Nätspel (spel över internet)
  • Media (affiliation primärt riktat mot marknaden för nätspel)

Bolagsgruppen har kontor och dotterbolag som driver verksamheter i Estland, Lettland, Litauen, Malta, Spanien och Sverige.

Den operativa verksamheten inom nätspel konsolideras i den helägda dotterkoncernen Lifland Gaming Group som är verksam i huvudsak på reglerade spelmarknader, är licensierat i sex länder och sysselsätter omkring etthundrasjuttio anställda.

Lifland Gaming


Affärsområdet Media konsolideras inom fyra helägda verksamheter, Kama Net, Future Lead Generation, Score24 och Comskill Media Group. Ungefär tio personer arbetar inom Media från kontor i Tallinn och Stockholm.

 ComskillNordic Leisure Group

Bolagsgruppen sysselsätter drygt 180 anställda av mer än tio olika nationaliteter. Större delen av de anställda verkar från kontoren i Tallinn, Riga och Malta.

Affärsidé

Nordic Leisure skall genom aktivt ägarskap utveckla sina investeringar och därmed bidra till värdetillväxt i desamma. Investeringar skall ske inom sektorerna spel- och media, på marknader där bolaget anser sig ha kunskap om förhållanden och förutsättningar. Via styrelsepositioner och aktiva åtgärder skall vi verka för kontinuerliga förbättringar i de bolag vi investerat i. Via vårt nätverk, kunnande och finansiella styrka, skall vi sträva efter att utveckla våra bolag och göra dem stabila. Vårt kassaflöde skall ge oss möjlighet att stödja våra innehav, tillvarata investeringsmöjligheter och betala utdelning till våra aktieägare.